We doen er alles aan om van uw vakantie de beste tijd van het jaar te maken. Het kan echter voorkomen dat er een probleem ontstaat en dat uw vakantie niet helemaal aan uw verwachtingen voldoet. Stuur ons in dat geval een e-mail of neem hooguit contact met ons op. De contactgegevens staan vermeld in uw reisdocumenten. Wij verbinden ons ertoe om klachten zo snel mogelijk te behandelen. Indien een klacht niet tussen beide partijen kan worden opgelost, kunt u een beroep doen op de diensten van de Geschillencommissie voor Reizen, waarvan wij het oordeel volledig respecteren. De dienst Consumentenbemiddeling van de FOD Economie is bevoegd om alle verzoeken tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in ontvangst te nemen. Deze dienst zal de aanvraag zelf behandelen of overdragen aan de bevoegde instantie. U kunt contact opnemen met de dienst Consumentenbemiddeling via de volgende link: http://www.mediationconsommateur.be//fr In geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u ook een beroep doen op het platform "Online geschillenbeslechting" van de Europese Unie via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr